ספרי הרב דוד חי הכהן

במעמד השחר שיר למעלות ארצנו (ג' כרכים) אמת ואמונה (ב' כרכים)
עריכת נר לדוד אור לישרים על מגילת אסתר יונת אלם
מה ידידות מנוחתך מאירת עינים

אור לישרים על מגילת אסתר
פירוש על מגילת אסתר.

"מעלתה של מגילת אסתר גדולה עד כדי כך שנקבעה להיכלל בין כתבי הקודש, ומכאן אנו למדים כי סיפור קורותיו של עם ישראל הוא בעצמו חלק מן התורה. יש בכך כדי ללמדנו את החשיבות המיוחדת שיש לכל מילה ומילה במגילה, וכי אמירתה לדורות אינה מסתכמת רק במסר וברעיון הכללי העולה ממנה." (מתוך הספר)


מחיר: 35 ש"ח
יונת אלם על ספר יונה
פירוש על ספר יונה.

"מדוע סרב יונה לבצע את שליחת ד'? מה גרם לו להרדם במהלך הסערה הנוראה בלב ים? כיצד ניתן להסביר את תשובת אנשי נינוה? ומה נוגע אלינו ספר שכל עניינו הוא תוכחה למלכות אשור?
כל זאת ועוד תוכלו למצוא בביאור "יונת אלם" על ספר יונה." (מתוך הכריכה)


מחיר:
מה ידידות מנוחתך
השבת בהלכה ובאמונה.

"כשם שיום השבת מעיד על הקשר האלוקי הרוחני אל העולם הפיזיקלי, כך ישראל מעידים על גילוי הרצון העליון באנושות. הגילוי שנודע לעולם בשעת יציאת מצרים, במתן תורה ובכל דרכי השגחה המיוחדות לישראל. על פי זה ברור שהשבת האלוקית העולמית קשורה ודבוקה בעם ד', כמו שעם הקודש דבוק בשמירת השבת ובשמירת כבודה וצורתה המיוחדת. ישראל מראים באורח חייהם את קדושת השבת המזכירה לעולם את בוראו ואת יוצרו, וכך ידע כל פעול כי ד' פעלו ויבין כל יצור מי הוא יוצרו." (מתוך הספר)


מחיר:
מאירת עינים - פירוש על הגדה של פסח
מאירת עינים - פירוש על הגדה של פסח


מחיר:


לפרטים ורכישה -
באתר -
https://did.li/SFARIM

או ליחצו על הקישור לוואטצאפ - ואח'כ לחצו שלח -
http://wa.me/972559985261?text=שלום!+הייתי+רוצה+לשמוע+פרטים+על+הספר+החדש+של+הרב