ספרי הרב דוד חי הכהן

במעמד השחר שיר למעלות ארצנו (ג' כרכים) אמת ואמונה (ב' כרכים)
עריכת נר לדוד אור לישרים על מגילת אסתר

אור לישרים על מגילת אסתר
פירוש על מגילת אסתר.

"מעלתה של מגילת אסתר גדולה עד כדי כך שנקבעה להיכלל בין כתבי הקודש, ומכאן אנו למדים כי סיפור קורותיו של עם ישראל הוא בעצמו חלק מן התורה. יש בכך כדי ללמדנו את החשיבות המיוחדת שיש לכל מילה ומילה במגילה, וכי אמירתה לדורות אינה מסתכמת רק במסר וברעיון הכללי העולה ממנה." (מתוך הספר)


מחיר: 35 ש"ח


לפרטים והזמנות: הרב אילן מנטש, טל' 054-5575490. המחירים לא כוללים משלוח.