לו"ז תפילות ושיעורים

הסבר על המקומות:
אולם צור: האולם מתחת לבית כנסת אורות התורה.
אולם הנץ: אולם שבו בית הכנסת האשכנזי, נמצא בסוף השביל בחצר בית הכנסת למטה מאחורה.
עזרת נשים: קומת 2 של בית כנסת אורות התורה.
בי"כ אור חדש: ברחוב אנה פרנק מעל בית ספר אורות התורה.

תפילות:
זמןתפילהשעהמקום
חולשחרית05:30, שני וחמישי ב-05:15אולם צור
חולשחרית05:45, שני וחמישי ב-05:35בי"כ אור חדש
חולשחרית06:15, שני וחמישי ב-06:00עזרת נשים
חולשחרית5:45 שיעור גמרא, 6:15 תפילהבישיבה בחדר שיעורים
חולשחרית7:20אולם צור
חולשחרית8:20אולם צור
חולמנחה-ערבית20 דקות לפני שקיעהבי"כ אורות התורה
חולמנחה-ערבית20 דקות לפני שקיעהבי"כ אור חדש
חולערבית22:45אולם הנץ
שבתמנחה-ערבית20 דקות לפני הדלקת נרותבי"כ אורות התורה
שבתמנחה-ערביתבהדלקת נרותבי"כ אור חדש
שבתשחריתמשתנה, בד"כ 7:00בי"כ אורות התורה
שבתשחרית7:30בי"כ אור חדש
שבתמנחהמשתנה, בד"כ 15:45בי"כ אורות התורה
שבתמנחה17:15בי"כ אור חדש
שבתערביתאחרי צאת שבתבי"כ אורות התורה
שבתערביתצאת שבתבי"כ אור חדש

שיעורים:
ימות השבוע
יוםשעהנושא השיעורמגיד השיעורמקוםקהל יעד
ראשון19:30הלכותהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
ראשון20:30נביאים+הלכההרב נריה מגנזיאולם הנץנשים
שני19:30גמרא הרב דוד חי הכהןאולם הנץגברים
שלישי20:00אמונה הרב דוד חי הכהןאולם צורנשים
רביעי19:30אמונה ומוסרהרב דוד חי הכהןאולם צורגברים
חמישי19:30נביאיםהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
17:00-17:30תורה+רמב"ןהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
א'-ה'17:30-18:00הלכות שבתהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
18:00-19:00גמראהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
א', ג', ה'.20:00-21:00הדף היומיהרב אהרון קצבעזרת נשיםגברים
שישי7:45-9:45הלכה וגמראהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
שעה לפני שבתשמו"ת לילדיםהרב נריה מגנזיבקומת בית הכנסתילדים

שיעורי הבוקר בבית המדרש (אולם הנץ)
יוםשעהנושא השיעורמגיד השיעור
א' ג'9:30-10:30הלכההרב דוד חי הכהן
ב'9:30-10:30רמב"םהרב שלום דמארי
ד'9:30-10:30ספריהרב דוד חי הכהן
א'-ד'11:00-12:00גמרא הרב אילן מנטש
ה'10:30-11:30נביאהרב חנניה בלומרט
ה'9:30-10:30רמב"ןר' חלפון ענטבי

בית מדרש ערב (אולם הנץ)
יוםשעהנושא השיעורמגיד השיעור
א'-ו'21:30הדף היומיהרב עובד נתן
א'-ה'23:00, ביום ה' ב23:45רמב"ם יומיהרב חנניה בלומרט
א'-ה'21:00עין איההרב זאב סלוטין
ב'21:00עין איההרב זאב סלוטין
ג',ד'21:00הלכההרב אהרן קצב
ה'20:30בית יוסףהרב חברון לוי
ה'23:00הלכההרב אלקנה סגל

שיעורים בשבת
שעהנושא השיעורמגיד השיעורמקוםקהל היעד
לאחר תפילת הנץהלכה וגמראהרב נריה מגנזיאולם הנץגברים
משתנה, שעה ו-45 ד' לפני מנחהאמונה ומוסרהרב דוד אייפרמןבית הכנסת הגדולגברים
14:00הדף היומיהרב עובדאולם הנץגברים
משתנה, 45 ד' לפני מנחהגמרא הרב דוד חי הכהןבית הכנסת הגדולגברים
15:00פרשת השבועהרבנית עדינה כהןבית הרבנשים
משתנה, 45 ד' לפני מנחהפרשת השבועהרב יחיאל שלמהבקומת עזרת נשיםילדים גן-ב'
משתנה, 45 ד' לפני מנחהעין יעקבהרב נריה מגנזיבקומת בית הכנסתילדים ג'-ו'
לפני ערביתמדרש והלכההרב נריה מגנזיבית הכנסת הגדולכללי
ליל שבת שעון חורף 20:15עונג שבתהרב חברון לויבי"כ אור חדשכללי
16:00אור החיים הקדושהרב מרדכי כליפהבי"כ אור חדשכללי
16:30גמראהרב אהרן קצבבי"כ אור חדשכללי
ב-18:00 בשעון קיץאבות ובניםבי"כ אור חדשכללי
19:00פרשת השבועהרב חברון לויבי"כ אור חדשכללי